Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

smilemore
2721 903c 430
- Zuzanna Celmer
Reposted fromagatiszka agatiszka viacotarsky cotarsky
smilemore
1571 f614 430
smilemore
6206 7999 430
Styropian na bałwana ♥
Reposted fromnivea nivea viausmiechprosze usmiechprosze
smilemore
1962 8601 430
Reposted fromstylte stylte viausmiechprosze usmiechprosze

January 23 2020

smilemore
6445 453f 430
Reposted fromrubinek rubinek
smilemore
6507 ff76 430
Reposted fromrubinek rubinek
smilemore
3313 671e 430
Reposted fromsavatage savatage viajesuismadeleine jesuismadeleine
smilemore

Nawet jakby nasze drogi się rozeszły i spotkałbym Cię zupełnie przypadkiem za 10 lat to wiem, że serce waliłoby mi jak oszalałe i ręce by mi się trzesły.

— zupełnie tak jak mi...
Reposted fromsorriso sorriso viamydiscovery mydiscovery
smilemore
0169 2123 430
Reposted from4777727772 4777727772 viamydiscovery mydiscovery
smilemore
0166 23f1 430
Reposted fromzelbekon zelbekon viaregcord regcord
smilemore
2174 a3c5 430
Reposted fromjazziee jazziee viadeeper deeper
smilemore
2670 30bb 430
jest ser
Reposted fromregcord regcord
smilemore
2962 e4c5 430
Reposted fromlyder lyder viaregcord regcord
smilemore
Temu kto Cię nie szuka, nie zależy na Tobie. Ten kto za Tobą nie tęskni, nie kocha Cię. Przeznaczenie decyduje o tym kto pojawia się w twoim życiu, ale Ty decydujesz kto w nim zostaje. Prawda boli tylko raz. Kłamstwo za każdym razem kiedy je wspominamy. Są trzy rzeczy, które przemijają i nie wracają: słowa, czas i szanse. Dlatego też ceń tego kto cię ceni i nie przywiązuj dużej wagi do tych, którzy traktują cię tylko jako jedną z opcji.
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viamydiscovery mydiscovery
smilemore
3513 9083 430
Reposted fromxawery xawery viacotarsky cotarsky
smilemore
8724 7667 430
Reposted froms3 s3
smilemore
7803 50fa 430
Reposted fromNeon-Purplelight Neon-Purplelight viaregcord regcord
smilemore
2386 2358 430
Reposted fromhrafn hrafn viamydiscovery mydiscovery

January 20 2020

smilemore
4635 0e64 430
Reposted fromtobse tobse

January 13 2020

9793 f44f 430
Reposted fromconniesasha conniesasha viaEmilieBronte EmilieBronte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl