Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2020

smilemore
3003 8bf6 430
smilemore
3958 6b72 430
Reposted frompunisher punisher viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
smilemore
2384 0b27 430
Reposted fromhrafn hrafn viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
smilemore
6437 1c2b 430
Reposted fromxawery xawery viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
smilemore
3566 4b19 430
Reposted fromHereName HereName viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
smilemore
smilemore
1048 d685 430
smilemore
smilemore
8935 71bd 430
Reposted fromrol rol viawishyouwerehere wishyouwerehere
smilemore
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
smilemore
Kiedy ktoś nie docenia Twojej obecności, pozwól mu poczuć, jak to jest bez Ciebie.
Reposted fromMerlinka Merlinka viawishyouwerehere wishyouwerehere
smilemore
Przyjemności: Mężczyźni. Wino. Seks. Chodzenie po plaży boso. Muzyka w słuchawkach. Jazda samochodem w nocy. Pierwsza łyżka lodów. (...) Rozmowy z ludźmi, gdy nie zastanawiasz się, co powiedzieć, tylko słowa same z ciebie wypływają. Dobry film. Dobry serial. Długie pocałunki. Wieczór, który masz tylko dla siebie. Nieprzyjemności: Mężczyźni. Kłótnie. Słaby seks. Okres. Kolejki. Nadęte księżniczki. Ludzie opierdalający kelnerki.
— Piotr C. "# to o nas"
smilemore

February 18 2020

smilemore

February 17 2020

smilemore
9389 b147 430
Reposted fromzciach zciach
smilemore
9682 a792 430
the joke
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie
smilemore
9903 2642 430
Reposted fromzciach zciach
smilemore
0689 c5f2 430
Reposted frommangoe mangoe
smilemore
Reposted frommountains mountains
smilemore
Reposted fromFlau Flau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl