Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2019

smilemore
0304 abed 430
Reposted fromhissyfit hissyfit viamydiscovery mydiscovery

November 27 2019

smilemore
Reposted fromFlau Flau
smilemore
 Gdy się złościsz, krzyczysz, płaczesz - walczysz. Ale przychodzi taki dzień kiedy już się nie złościsz, nie ma gniewu, smutku, nie ma niczego  - wtedy jest problem, problemem jest ta pustka w środku - bo wtedy nie ma już kto walczyć. 
— Zasłyszane
Reposted fromUnicornsstilllive Unicornsstilllive
smilemore
Reposted fromsalzprinz salzprinz
smilemore
9713 4048 430
Reposted fromnazarena nazarena
smilemore
Los jest przewrotny.  W piątek mówił, że mnie kocha a w poniedziałek przyszłam wcześniej z pracy jego rzeczy były już spakowane i nagle się odkochał.  Jak można w tak krótkim czasie zmienić zdanie o kimś z kim planowało się jeszcze wczoraj przyszłość?
Reposted fromzyta zyta
smilemore
Potrzebuję zaangażowania, emocji, pewności, że kiedy się obudzę to ten facet wciąż będzie obok.
— Magdalena Czmochowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacotarsky cotarsky
smilemore
Marek Hłasko mówił:
Chrystus chciał uzdrowić
naród
to go ukrzyżowali.
Nie należy się wygłupiać.
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacotarsky cotarsky
smilemore
8432 5ebd 430
Reposted fromnyaako nyaako viacotarsky cotarsky
smilemore
0260 6c11 430
Reposted fromEtnigos Etnigos viajesuismadeleine jesuismadeleine

November 26 2019

smilemore
5996 9776 430
Reposted fromsilvermoon silvermoon viacrispybones crispybones
smilemore
4756 c2c7 430
Reposted fromscylla scylla viaszarakoszula szarakoszula
smilemore
Czasami, dokonanie złego wyboru jest lepsze niż nie dokonanie żadnego. Masz odwagę iść do przodu, a to rzadkość. Osoba stojąca na rozdrożu dróg, nieumiejąca wybrać, nigdy nie pójdzie do przodu.
— Terry Goodkind - "Pierwsze prawo magii"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacotarsky cotarsky
smilemore
7861 ffec 430
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viacotarsky cotarsky
smilemore
smilemore
smilemore

Mężczyzna zapytał kobietę.
- Jakiego rodzaju mężczyzny szukasz?
Była cicho na chwilę przed tym, jak spojrzała w jego oczy i zapytała.
- Czy naprawdę chcesz wiedzieć?
Odpowiedział, że tak.

Zaczęła mówić.
- Jestem kobietą na tym etapie, aby nie prosić faceta o to czego nie mogę zrobić sama dla siebie. Płacę sama rachunki, sama zajmuje się moim domem bez pomocy mężczyzny. Mogę zapytać Ciebie, co Ty możesz wnieść w moje życie?

Mężczyzna popatrzył na nią i pomyślał .... może myśli o pieniądzach.

Ona czując o tym co pomyślał odpowiedziała.
- Nie mówię o pieniądzach, potrzebuję czegoś więcej. Potrzebuje mężczyzny, który zachowuje równowagę na wszystkich płaszczyznach życia. Szukam mężczyzny, który walczy o przekroczenie swoich słabości...., z którym mogę porozmawiać, i który sprawi, że ja też stanę się coraz lepsza. Nie potrzebuję kogoś, kto jest prosty i niedojrzały. Chcę kogoś, kogo będę podziwiać. Potrzebuję kogoś na tyle wrażliwego żeby mnie zrozumiał przez co przechodzę jako kobieta. Żeby był wystarczająco silny i dał mi radość i nie pozwolił mi upaść. Kogoś, kto umie mnie przytulić tak mocno, że wszystkie obawy znikną. Mężczyzna, który podzieli moje milczenie i zrozumie moją historię. Kogoś kto pomoże mi się uleczyć i ponownie zaufać. Szukam kogoś, komu mogę zawierzyć. Niech mnie szanuje jako swoją partnerkę i najlepszą przyjaciółkę. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę w równych dla siebie proporcjach, aby nawzajem się wspierać. Nie mogę pomóc mężczyźnie, który nie może pomóc sam sobie. Szukam mężczyzny z dobrymi uczuciami, bo on pozna te same uczucia patrząc mi w oczy.

Kiedy skończyła, spojrzała mu w oczy, a on wyglądał na bardzo zmieszanego.
- Prosisz o wiele...
- Bo jestem tego warta ! - odpowiedziała.

— F. Cabral, tłum.

November 17 2019

smilemore
8652 e912 430
Reposted fromwentyl wentyl viaregcord regcord
smilemore
6725 794d 430
Reposted frommangoe mangoe viaszarakoszula szarakoszula
smilemore
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viacotarsky cotarsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl