Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2017

smilemore
3944 bcdc 430
Reposted fromsosna sosna
smilemore
3909 b7c0
Reposted fromsosna sosna
smilemore
4748 50d5
Reposted fromregcord regcord
smilemore
4767 1778
Reposted fromregcord regcord
smilemore
4776 74be 430
Reposted fromregcord regcord
smilemore
4848 452a 430
Reposted fromregcord regcord
smilemore
4866 8cd0
Reposted fromregcord regcord
smilemore
4879 f4d2
Reposted fromregcord regcord
5231 a30b 430

fattrannyprincess:

Please never explain this to me

Reposted frompdl2h pdl2h

October 08 2017

smilemore
Reposted fromzelbekon zelbekon viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
smilemore
Reposted fromzelbekon zelbekon viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
smilemore
8588 519f 430
Reposted fromnazarena nazarena viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
smilemore
smilemore
I got high last night, and woke with this on my table
Reposted frommondomg mondomg viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
smilemore
7641 51c0 430
Reposted fromnyaako nyaako viajesuismadeleine jesuismadeleine
smilemore
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajesuismadeleine jesuismadeleine

August 05 2017

smilemore
(...) nie wolno zbytnio zamykać się w sobie, bo można stać się zupełnie nieczułym. Serce nasze zmienia się wówczas w sopel lodu, człowiek w żywego trupa i życie traci cały smak.
— Guillaume Musso – Ponieważ Cię kocham
Reposted fromnyaako nyaako viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
smilemore
Please remember that what people call " brutal honesty" is just an incredible intellectual laziness. We all can do better than that in expressing ourselves.
— Lua Veli
Reposted fromczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl