Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2018

smilemore
Czemu tak strasznie siedzi w głowie to, na co nie mam żadnego wpływu?
— z cyklu: sam na sam ze sobą samą.
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty

June 23 2018

smilemore
Reposted fromthedogs thedogs viaregcord regcord
smilemore
Reposted fromSardion Sardion viaregcord regcord
smilemore
2285 26a2 430
Reposted fromregcord regcord
smilemore
smilemore
2731 6b66 430
Reposted fromzelbekon zelbekon viaregcord regcord
smilemore
Reposted fromregcord regcord
smilemore
6125 2380 430
Reposted fromregcord regcord

April 08 2018

smilemore
4975 0513 430
Reposted fromlaters laters viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni

April 05 2018

smilemore
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura "Opowiadania"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaparafina parafina

March 29 2018

smilemore

March 25 2018

smilemore
8177 ad96 430
Reposted fromsavatage savatage viaregcord regcord
smilemore

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viamydiscovery mydiscovery
smilemore

March 21 2018

smilemore
Reposted fromfungi fungi viaregcord regcord

March 07 2018

smilemore
Reposted fromgruetze gruetze
smilemore
Top kek.
Reposted fromstundism stundism viaregcord regcord

February 20 2018

smilemore
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viaparafina parafina
smilemore
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)
smilemore
7226 4175 430
Reposted fromregcord regcord
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl