Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2017

0756 2df0 430
Reposted fromunco unco viajesuismadeleine jesuismadeleine
smilemore
2483 df21 430
Reposted fromcorkeyL corkeyL viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
smilemore
2291 0d19 430
Reposted frompesy pesy viajesuismadeleine jesuismadeleine

March 02 2017

smilemore
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viaparafina parafina

July 09 2015

smilemore
5759 1da3 430
Reposted fromcassiopeiae cassiopeiae
0339 c958 430

breachthechrysalis:

Guy Denning

Reposted frommerrcat merrcat viamargo7821 margo7821

July 08 2015

smilemore
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viacrispybones crispybones
smilemore
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal

July 06 2015

smilemore
smilemore

July 04 2015

smilemore
8656 fea8 430
Reposted fromFinrod Finrod viaYumeNoa YumeNoa
smilemore
6285 e224 430
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaYumeNoa YumeNoa
smilemore
0889 e33f 430
Reposted fromundine undine viaYumeNoa YumeNoa
Reposted frommessedup messedup viaYumeNoa YumeNoa
smilemore

June 28 2015

smilemore

June 27 2015

smilemore
8347 5b9e 430
Reposted fromDistantshores Distantshores viaYumeNoa YumeNoa
smilemore
3794 a75b 430
Reposted fromhuhnhuhnhuhn huhnhuhnhuhn viaYumeNoa YumeNoa
smilemore

Le Pianoquarium

Rage

FiddleBack

Swamp of Soap

Voice of Crystal

Everlasting Blues
Cyril Rolando
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl